Uncategorized @fa

داستان عسل: نگاه های آزاردهنده

مردی دارد ماشینش را پارک می کند. یکهو توقف می کند. بر می گردد و سرتاپای مرا ورانداز می کند. من فکر می کنم شاید جایی لباسم لکه ای داشته حواسش را جلب کرده. شاید رنگ لباسم شاد بوده است. شاید فکر کرده من در این محل تازه واردم و می خواهد مرا بشناسد. مدام می خواهم دیگران را توجیه کنم. فراموش کرده ام نگاهی که حس بدی به من بدهد ظلم به من است در محیط عمومی. این حقم را نمی دانم.
عسل

This post is also available in: English

بدون نظر
Uncategorized @fa

روایت عسل: کابوس شبانه مادرم

نیمه شب با ناله های مادرم بیدار شدم که در اتاق دیگری می خوابد. از ته گلو جیغ می کشید با این که دهانش بسته بود. بیدارش کردم. گفت خواب بدی دیده که در تاکسی مردی دستش را روی پایش گذاشته و اونمی توانسته دست او را عقب بزند. می گفت او را تهدید کرده که شوهرم در ایستگاه بعدی منتظر است و حقت را کف دستت می گذارد. خشم و ترس زیاد. که بیدارش کردم.
عسل

This post is also available in: English

بدون نظر
Uncategorized @fa

داستان عسل: عادت تلخ

من عادت کرده ام. انقدر عادت کرده ام که یادم نمی اید همین امروز، چند بار در خیابان مورد خشونت قرار گرفته ام. انقدر که نگاه ها و وراندازکردن ها را حق آنها می دانم. و این از تمام خاطره هایم تلخ تر است. این که ناخوداگاه تمام این تنش های هرروزه را به پس ذهنم هل می دهم و دفن می کنم. اگر جایی به یکباره بیرون بزند، می دانم که نمی توانم کنترلش کنم.
عسل

This post is also available in: English

بدون نظر
Uncategorized @fa

داستان نازنین: نگاه های ناجور

به توصیه دوستم، نگاه های ناجوری که به من می شد را شمردم. در مسیر میدان مولوی تا چهارراه شاپور، 54 نگاه وراندارانه شمردم. 2 زن و 52 مرد بودند. من مانتوی سفید ساده گشاد و بلند با شلوار و شال مشکی سرم بود.
نازنین، خیابان مولوی 1392

This post is also available in: English

بدون نظر
Uncategorized @fa

روایت آرشیا: در تاکسی

به عنوان یه پسر که فیزیک بدنش از میانگین عمومی ظریفتره، من دائما باید برای جای پایی هم عرض شونه م توی تاکسی مبارزه کنم. هر بار یک جنگ فرسایشی اتفاق می افته. اما یک بارش به طور مشخص به خوبی یادمه، پسری کنارم نشسته بود که هیچ مشکلی با تماس بدنی با من نداشت. دمای بدنش خیلی بیشتر از من بود و هر بار که به سمت من می چرخید لبخند شیطنت آمیزی می زد. اون روز در مسیری که بودیم بیشتر از نیم ساعت کنارش نشسته بودم و خیلی احساس ضعف کردم از اینکه اینقدر زور نداشتم که بفرستمش تو محدوده خودش عصبانی بودم. از اینکه زود واداده بودم احساس ضعف می کردم. بعد از اون سعی کردم بیشتر به این فکر کنم اون آدمی که کنارم نشسته بالاخره یک آدمه و این تماس هر چقدر هم که اون ادم احساس برتری توش کنه، چیز غیرمعمولی نیست، این بهم تا حدودی ارامش میده ولی بی فایده س.

آرشیا، سواری لاهیجان به رشت، سال 1393

This post is also available in: English

بدون نظر
Uncategorized @fa

داستان آرشیا: در حال دوچرخه سواری

راهنمایی بودم، تازه دوچرخه سواری یاد گرفته بودم. یک دوچرخه صورتی داشتم که باهاش تو کوچه های نزدیک خونه مون دوچرخه سواری می کردم. یک پسربچه دوچرخه سوار که یکی دوسال ازم بزرگتر بود شروع کرد بهم تیکه پروندن و بهم گفت پسر نیستم و اگر پسرم باید بهش نشون بدم که پسرم. من هنوز بالغ نشده بودم و اون لحظه حس می کردم اگر بهش ثابت نکنم که پسرم، جنسیتم و مردانگی م خدشه دار می شه. خیلی ترسیده بودم. قیافه شری داشت و هر بلایی می تونست سرم بیاره. با نهایت سرعت شروع کردم به رکاب زدن و فرار کردن. خیلی طول کشید تا دست از سرم برداشت.
آرشیا
زمان: سال 1381
مکان: لاهیجان، خ کارگر

This post is also available in: English

بدون نظر
Uncategorized @fa

داستان عسل: نگاه های آزاردهنده

همراه دوستم در صندلی عقب تاکسی نشسته بودیم و حرف می زدیم. از وقتی که ما دو دختر شروع به حرف زدن درباره مهمانی شام آن شب کردیم، راننده تاکسی آیینه وسط را طوری حرکت داد تا ما را ببیند. با توجه به زاویه ای که به آینه داد، مطمئن بودم که به هیچ وجه به خیابان دید ندارد. اما در عوض ما را می دید. ما به حرف زدن ادامه دادیم اما هر لحظه ای که نگاهمان به خیابان روبرویم می افتاد، چشم های او را از آینه ماشین می دیدیم که به ما زل زده است و ناراحت می شدیم.

This post is also available in: English

بدون نظر
User Submissions

داستان نازنین: شادمانی بر باد رفته/ Nazanin’s story: The lost happiness

از خیابان ولیعصر به سمت میدان ولیعصر می آمدم. در حال به یاد آوردن خاطره ای، خوشحال بودم و لیخندی به لب داشتم. مردی از کنارم رد شد و به مسخره گفت: “چته اینقدر خوشحالی؟” او رد شد و رفت اما من دیگر خوشحال نبودم و حس بدی داشتم. از طرفی با خودم مبارزه می کردم که حس خوبم را از دست ندهم و نمی شد. از طرف دیگر از خودم عصبانی بودم که چرا اجازه داده ام کسی با یک جمله مرا ناراحت کند، در این مورد هم کاری از دستم ساخته نبود. از طرف دیگر دچار حس بدی شده بودم که شاید من نباید در خیابان خوشحالی ام را نشان می دادم. به خودم یادآوری کردم که من هیچ کار بدی نکرده ام و احساس بدم کم شد، اما شادمانی ام رفته بود و تا ساعت ها برنگشت.

This post is also available in: English

بدون نظر

مشاهده آرشیو

Powered by WordPress